Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Uw partner in maatwerk oplossingen op het gebied van recruitment

Disclaimer

AirportJob respecteert en beschermt de privacy van hen die gebruikmaken van onze website. De door u verstrekte informatie zal met de nodige zorg en aandacht worden verwerkt en is uitsluitend bestemd voor het oorspronkelijke doeleinde; namelijk om het wervingsproces te helpen.

Door het gebruik van onze website en door het verstrekken of het registreren van uw gegevens, gaat u akkoord met de vergaring en verwerking van uw persoonlijke gegevens. AirportJob verstrekt geen gegevens aan andere partijen dan hier beschreven. AirportJob stuurt alleen de voor de werving benodigde relevante gegevens aan werkgevers door, voor de specifieke berichtgeving die u heeft aangevraagd of voor de met uw voorafgaande toestemming aangevraagde soortgelijke berichten voor de werving bij werkgevers. Wanneer u een CV of aanvraag indient zonder te reageren op een bepaalde positie, worden relevante details pas na ontvangst van uw toestemming aan potentiële werkgevers verstrekt.

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die alleen toegankelijk is voor de betrokken AirportJob medewerkers, en met behulp van individuele gebruikersnamen en wachtwoorden. Opgemerkt moet worden dat de aard van het internet zodanig is dat we de veiligheid van alle door u aan ons via het internet verstuurde informatie niet kunnen garanderen of waarborgen. Voor geen enkele gegevensoverdracht via het internet wordt 100% veiligheid gegarandeerd. Toch zullen we alle redelijke maatregelen, zowel technisch als organisatorisch, nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Als u op enig moment wilt dat wij uw persoonlijke gegevens uit onze database verwijderen, stuur ons dan een e-mail. [Link: contactformulier]

In het geval van een fusie, verkoop of andere overdracht van alle of vrijwel alle activa van ons bedrijf, behouden wij ons het recht voor op de overdracht van informatie (waaronder persoonsgegevens) aan een derde, op voorwaarde dat de derde partij een passend privacybeleid heeft en zich ertoe verbindt om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt.

Eventuele wijzigingen in dit privacybeleid worden geplaatst en kenbaar gemaakt op deze website.
Als u vragen heeft met betrekking tot onze privacyverklaring, stuur ons dan een e-mail.